فلکس با چاپ کیفیت بالا (H.Q)

  • فلکس با کیفیت بالا

    فلکس با کیفیت بالا

    هنگامی‌که وضوح و شفافیت (در فواصل کم نسبت به مخاطب) اهمیت داشته و درعین‌حال محصول با هزینه کمتر مدنظر باشد، از فلکس با کیفیت چاپ بالا بر روی جنس معمولی (به‌جای فلکس بدون بافت) استفاده می‌شود.

    کیفیت چاپ 6 رنگ حالت نرمال و کیفیت چاپ 4 رنگ حالت اقتصادی است. این نوع چاپ فلکس، دارای کاربری در فضاهای نمایشگاهی، مراکز خرید مال، فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و... است.
 

Google Analytics Alternative