فلکس بدون بافت

  • چاپ فلکس بدون بافت

    چاپ فلکس بدون بافت

    این نوع فلکس بیشترین کاربرد را برای فاصله‌های کم نسبت به مخاطب دارد و به‌طورکلی برای موقعیت‌های مشاهده از فاصله نزدیک مثل تصاویر پشت زمینه درس گروهی‌ها، نشست‌های خبری، استندها، تابلوهای نمایشگاهی، استراتژیک بردها و غیره به کار می‌روند.

    این فلکس‌ها، دارای بافت و مقاومت فلکس‌های معمول است ولی درعین‌حال، به دلیل تکنولوژی خاص تولید آن، در عین دارا بودن تاروپود، تاروپودش قابل‌مشاهده نیست.

Google Analytics Alternative