فلکس بدون نور

  • چاپ فلکس بدون نور

    چاپ فلکس بدون نور

    فلکس بدون نور یا خاموش، فلکسی است که نحوه نوردهی به آن، مثل بنر، از مقابل و فضاهای اطراف است و در جاهایی استفاده می‌شود که ضخامت و دوام و پایایی بیشتری نسبت به بنر و در بازه زمانی طولانی‌تر موردنیاز است.

Google Analytics Alternative