لمینت ویژه

  • کاربرد لمینت ویژه

    کاربرد لمینت ویژه

    در برخی کاربردهای خاص مثل استند های نمایشگاهی، برای روی کار لمینت سرد و برای زیر آن لمینت ‏گرم به کار می رود. این نوع لمینت به لمینت ویژه یا مخصوص معروف است. که روکش لمینت آن ‏دارای ضخامتی مطلوب است و در عین حال جلوه ی زیبایی به مدیای تبلیغی می بخشد.

Google Analytics Alternative