قیمت چاپ دیجیتال

 

دوستان عزیز قیمت ها به روز نیست لطفا برای قیمت های جدید تماس بگیرید 02187700017

* لیست قیمت چاپ دیجیتال مستقیم *

جدول زیر تا 20 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
سفید معمولی
سفید دوبل
سفید موضعی
نام محصول
چاپ UV پارچه بدون نور
واحد
متر مربع
قیمت
750/000
سفید معمولی
1,012,500
سفید دوبل
1,125,000
سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV پارچه پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
سفید معمولی
1,147,500
سفید دوبل
1,275,000
سفید موضعی
1,360,000
نام محصول
چاپ UV کاغذ دیواری
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
سفید معمولی
945,000
سفید دوبل
1,050,000
سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV کنواس
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت طلقی
واحد
متر مربع
قیمت
770,000
سفید معمولی
1,039,500
سفید دوبل
1,155,000
سفید موضعی
1,232,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت pvc
واحد
متر مربع
قیمت
750,000
سفید معمولی
1,012,500
سفید دوبل
1,125,000
سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV فلکس
واحد
متر مربع
قیمت
720,000
سفید معمولی
972,000
سفید دوبل
1,080,000
سفید موضعی
1,152,000
نام محصول
چاپ UV بنر بدون بافت
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
سفید معمولی
945,000
سفید دوبل
1,050,000
سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV چرم
واحد
متر مربع
قیمت
800,000
سفید معمولی
1,080,000
سفید دوبل
1,200,000
سفید موضعی
1,280,000
نام محصول
چاپ UV روی چوب
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
سفید معمولی
1,350,000
سفید دوبل
1,500,000
سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
سفید معمولی
1,350,000
سفید دوبل
1,500,000
سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی پی وی سی فوم
واحد
متر مربع
قیمت
900,000
سفید معمولی
1,215,000
سفید دوبل
1,350,000
سفید موضعی
1,440,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,350,000
سفید معمولی
1,822,500
سفید دوبل
2,025,000
سفید موضعی
2,160,000
نام محصول
چاپ UV روی بوم
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی کاشی و سرامیک
واحد
متر مربع
قیمت
1,100,000
سفید معمولی
1,485,000
سفید دوبل
1,650,000
سفید موضعی
1,760,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,400,000
سفید معمولی
1,890,000
سفید دوبل
2,100,000
سفید موضعی
2,240,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,500,000
سفید معمولی
2,025,000
سفید دوبل
2,250,000
سفید موضعی
2,400,000
نام محصول
چاپ UV روی کامپوزیت
واحد
متر مربع
قیمت
1,250,000
سفید معمولی
1,687,500
سفید دوبل
1,875,000
سفید موضعی
2,000,000
نام محصول
چاپ UV روی کارتن پلاست
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
سفید معمولی
1,147,500
سفید دوبل
1,275,000
سفید موضعی
1,360,000
* لیست قیمت برش دیجیتال *

جدول زیر تا 40 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

هزینه لود واحد دیجیتال کات به قیمت اضافه میشود

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 2 میل
واحد
متر
قیمت
10,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 3 میل
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 5 میل
واحد
متر
قیمت
25,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 8 میل
واحد
متر
قیمت
30,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 10 میل
واحد
متر
قیمت
35,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 16 میل
واحد
متر
قیمت
42,860
نام محصول
برش دیجیتال - استیکر
واحد
متر
قیمت
7,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلی کربنات 1 میل
واحد
متر
قیمت
12,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 1 میل
واحد
متر
قیمت
15,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 2 میل
واحد
متر
قیمت
15,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 3 میل
واحد
متر
قیمت
18,750
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 4 میل
واحد
متر
قیمت
25,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 5 میل
واحد
متر
قیمت
37,500
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 6 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 8 میل
واحد
متر
قیمت
80,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 10 میل
واحد
متر
قیمت
10,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 12 میل
واحد
متر
قیمت
120,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 15 میل
واحد
متر
قیمت
140,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 20 میل
واحد
متر
قیمت
160,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 3 میل
واحد
متر
قیمت
18,750
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 8 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 12 میل
واحد
متر
قیمت
70,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 16 میل
واحد
متر
قیمت
100,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 2 میل
واحد
متر
قیمت
45,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 3 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 4 میل
واحد
متر
قیمت
55,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 400 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا ماکت
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - کارتن
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 5 میل
واحد
متر
قیمت
20,000
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 10 میل
واحد
متر
قیمت
30,000
نام محصول
برش دیجیتال - یونولیت 2 سانت
واحد
متر
قیمت
21,430
نام محصول
گلاسه و کتد
واحد
متر
قیمت
5,000

* لیست قیمت چاپ دیجیتال *

* قیمت ها به تومان می باشد *

تیراژ
تا 10
برگ
از 11
تا 50
از 51
تا 100
از 101
تا 300
از 301
تا 500
از 501
تا1000
تا
2000
نوع کاغذ
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
720
تا 10 برگ - دو رو
1320
از 11 تا 50 - تک رو
662
از 11 تا 50 - دو رو
1228
از 51 تا 100 - تک رو
646
از 51 تا 100 - دو رو
1190
از 101 تا 300 - تک رو
614
از 101 تا 300 - دو رو
1105
از 301 تا 500 - تک رو
593
از 301 تا 500 - دو رو
1048
از 501 تا 1000 - تک رو
557
از 501 تا 1000 - دو رو
992
تا 2000 - تک رو
529
تا 2000 - دو رو
992
نوع کاغذ
کاغذ تحریر100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
740
تا 10 برگ - دو رو
1340
از 11 تا 50 - تک رو
682
از 11 تا 50 - دو رو
1248
از 51 تا 100 - تک رو
666
از 51 تا 100 - دو رو
1210
از 101 تا 300 - تک رو
634
از 101 تا 300 - دو رو
1125
از 301 تا 500 - تک رو
613
از 301 تا 500 - دو رو
1068
از 501 تا 1000 - تک رو
577
از 501 تا 1000 - دو رو
1012
تا 2000 - تک رو
549
تا 2000 - دو رو
1012
نوع کاغذ
کاغذ تحریر120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
770
تا 10 برگ - دو رو
1370
از 11 تا 50 - تک رو
708
از 11 تا 50 - دو رو
1280
از 51 تا 100 - تک رو
691
از 51 تا 100 - دو رو
1242
از 101 تا 300 - تک رو
659
از 101 تا 300 - دو رو
1155
از 301 تا 500 - تک رو
638
از 301 تا 500 - دو رو
1098
از 501 تا 1000 - تک رو
602
از 501 تا 1000 - دو رو
1041
تا 2000 - تک رو
574
تا 2000 - دو رو
1041
نوع کاغذ
کاغذ صدفی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1430
تا 10 برگ - دو رو
2180
از 11 تا 50 - تک رو
1372
از 11 تا 50 - دو رو
2078
از 51 تا 100 - تک رو
1351
از 51 تا 100 - دو رو
2033
از 101 تا 300 - تک رو
1312
از 101 تا 300 - دو رو
1927
از 301 تا 500 - تک رو
1287
از 301 تا 500 - دو رو
1856
از 501 تا 1000 - تک رو
1241
از 501 تا 1000 - دو رو
1786
تا 2000 - تک رو
1207
تا 2000 - دو رو
1786
نوع کاغذ
کاغذ کارتی160 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1270
تا 10 برگ - دو رو
1880
از 11 تا 50 - تک رو
1212
از 11 تا 50 - دو رو
1796
از 51 تا 100 - تک رو
1195
از 51 تا 100 - دو رو
1756
از 101 تا 300 - تک رو
1162
از 101 تا 300 - دو رو
1669
از 301 تا 500 - تک رو
1141
از 301 تا 500 - دو رو
1610
از 501 تا 1000 - تک رو
1104
از 501 تا 1000 - دو رو
1552
تا 2000 - تک رو
1075
تا 2000 - دو رو
1552
نوع کاغذ
کاغذ کارتی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1440
تا 10 برگ - دو رو
2060
از 11 تا 50 - تک رو
1378
از 11 تا 50 - دو رو
1972
از 51 تا 100 - تک رو
1360
از 51 تا 100 - دو رو
1932
از 101 تا 300 - تک رو
1326
از 101 تا 300 - دو رو
1842
از 301 تا 500 - تک رو
1305
از 301 تا 500 - دو رو
1783
از 501 تا 1000 - تک رو
1267
از 501 تا 1000 - دو رو
1724
تا 2000 - تک رو
1238
تا 2000 - دو رو
1724
نوع کاغذ
کاغذ کارتی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1850
تا 10 برگ - دو رو
2500
از 11 تا 50 - تک رو
1788
از 11 تا 50 - دو رو
2412
از 51 تا 100 - تک رو
1771
از 51 تا 100 - دو رو
2370
از 101 تا 300 - تک رو
1736
از 101 تا 300 - دو رو
2277
از 301 تا 500 - تک رو
1713
از 301 تا 500 - دو رو
2214
از 501 تا 1000 - تک رو
1674
از 501 تا 1000 - دو رو
2152
تا 2000 - تک رو
1643
تا 2000 - دو رو
2152
نوع کاغذ
کاغذ کالک120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1640
تا 10 برگ - دو رو
2340
از 11 تا 50 - تک رو
1580
از 11 تا 50 - دو رو
2244
از 51 تا 100 - تک رو
1562
از 51 تا 100 - دو رو
2200
از 101 تا 300 - تک رو
1525
از 101 تا 300 - دو رو
2101
از 301 تا 500 - تک رو
1501
از 301 تا 500 - دو رو
2035
از 501 تا 1000 - تک رو
1459
از 501 تا 1000 - دو رو
1969
تا 2000 - تک رو
1426
تا 2000 - دو رو
1969
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1140
تا 10 برگ - دو رو
1820
از 11 تا 50 - تک رو
1084
از 11 تا 50 - دو رو
1726
از 51 تا 100 - تک رو
1065
از 51 تا 100 - دو رو
1684
از 101 تا 300 - تک رو
1029
از 101 تا 300 - دو رو
1588
از 301 تا 500 - تک رو
1006
از 301 تا 500 - دو رو
1523
از 501 تا 1000 - تک رو
964
از 501 تا 1000 - دو رو
1459
تا 2000 - تک رو
933
تا 2000 - دو رو
1459
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1250
تا 10 برگ - دو رو
1930
از 11 تا 50 - تک رو
1188
از 11 تا 50 - دو رو
1832
از 51 تا 100 - تک رو
1170
از 51 تا 100 - دو رو
1790
از 101 تا 300 - تک رو
1134
از 101 تا 300 - دو رو
1693
از 301 تا 500 - تک رو
1111
از 301 تا 500 - دو رو
1629
از 501 تا 1000 - تک رو
1070
از 501 تا 1000 - دو رو
1565
تا 2000 - تک رو
1038
تا 2000 - دو رو
1564
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1360
تا 10 برگ - دو رو
2040
از 11 تا 50 - تک رو
1300
از 11 تا 50 - دو رو
1950
از 51 تا 100 - تک رو
1282
از 51 تا 100 - دو رو
1908
از 101 تا 300 - تک رو
1246
از 101 تا 300 - دو رو
1810
از 301 تا 500 - تک رو
1222
از 301 تا 500 - دو رو
1745
از 501 تا 1000 - تک رو
1181
از 501 تا 1000 - دو رو
1681
اتا 2000 - تک رو
1149
تا 2000 - دو رو
1680
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی160 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1590
تا 10 برگ - دو رو
2280
از 11 تا 50 - تک رو
1524
از 11 تا 50 - دو رو
2188
از 51 تا 100 - تک رو
1506
از 51 تا 100 - دو رو
2144
از 101 تا 300 - تک رو
1469
از 101 تا 300 - دو رو
2045
از 301 تا 500 - تک رو
1445
از 301 تا 500 - دو رو
1978
از 501 تا 1000 - تک رو
1403
از 501 تا 1000 - دو رو
1912
تا 2000 - تک رو
1370
تا 2000 - دو رو
1912
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1810
تا 10 برگ - دو رو
2520
از 11 تا 50 - تک رو
1748
از 11 تا 50 - دو رو
2424
از 51 تا 100 - تک رو
1730
از 51 تا 100 - دو رو
2380
از 101 تا 300 - تک رو
1692
از 101 تا 300 - دو رو
2279
از 301 تا 500 - تک رو
1668
از 301 تا 500 - دو رو
2211
از 501 تا 1000 - تک رو
1624
از 501 تا 1000 - دو رو
2144
تا 2000 - تک رو
1591
تا 2000 - دو رو
2144
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی250 گرم
تا 10 برگ - تک رو
2090
تا 10 برگ - دو رو
2810
از 11 تا 50 - تک رو
2026
از 11 تا 50 - دو رو
2714
از 51 تا 100 - تک رو
2006
از 51 تا 100 - دو رو
2669
از 101 تا 300 - تک رو
1968
از 101 تا 300 - دو رو
2566
از 301 تا 500 - تک رو
1943
از 301 تا 500 - دو رو
2497
از 501 تا 1000 - تک رو
1899
از 501 تا 1000 - دو رو
2429
تا 2000 - تک رو
1865
تا 2000 - دو رو
2428
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
2370
تا 10 برگ - دو رو
3110
از 11 تا 50 - تک رو
2308
از 11 تا 50 - دو رو
3016
از 51 تا 100 - تک رو
2289
از 51 تا 100 - دو رو
2970
از 101 تا 300 - تک رو
2250
از 101 تا 300 - دو رو
2865
از 301 تا 500 - تک رو
2224
از 301 تا 500 - دو رو
2794
از 501 تا 1000 - تک رو
2179
از 501 تا 1000 - دو رو
2723
تا 2000 - تک رو
2144
تا 2000 - دو رو
-
نوع کاغذ
کاغذ کتان کهلر300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
2870
تا 10 برگ - دو رو
3610
از 11 تا 50 - تک رو
2808
از 11 تا 50 - دو رو
3516
از 51 تا 100 - تک رو
2788
از 51 تا 100 - دو رو
3470
از 101 تا 300 - تک رو
2749
از 101 تا 300 - دو رو
3364
از 301 تا 500 - تک رو
2724
از 301 تا 500 - دو رو
3293
از 501 تا 1000 - تک رو
2678
از 501 تا 1000 - دو رو
3223
تا 2000 - تک رو
2644
تا 2000 - دو رو
3223
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
810
تا 10 برگ - دو رو
1410
از 11 تا 50 - تک رو
756
از 11 تا 50 - دو رو
1322
از 51 تا 100 - تک رو
739
از 51 تا 100 - دو رو
1283
از 101 تا 300 - تک رو
706
از 101 تا 300 - دو رو
1198
از 301 تا 500 - تک رو
686
از 301 تا 500 - دو رو
1141
از 501 تا 1000 - تک رو
650
از 501 تا 1000 - دو رو
1085
تا 2000 - تک رو
622
تا 2000 - دو رو
1085
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
860
تا 10 برگ - دو رو
1450
از 11 تا 50 - تک رو
798
از 11 تا 50 - دو رو
1364
از 51 تا 100 - تک رو
782
از 51 تا 100 - دو رو
1326
از 101 تا 300 - تک رو
750
از 101 تا 300 - دو رو
1241
از 301 تا 500 - تک رو
729
از 301 تا 500 - دو رو
1184
از 501 تا 1000 - تک رو
693
از 501 تا 1000 - دو رو
1128
تا 2000 - تک رو
665
تا 2000 - دو رو
1128
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه135 گرم
تا 10 برگ - تک رو
950
تا 10 برگ - دو رو
1550
از 11 تا 50 - تک رو
886
از 11 تا 50 - دو رو
1462
از 51 تا 100 - تک رو
869
از 51 تا 100 - دو رو
1424
از 101 تا 300 - تک رو
836
از 101 تا 300 - دو رو
1337
از 301 تا 500 - تک رو
815
از 301 تا 500 - دو رو
1279
از 501 تا 1000 - تک رو
778
از 501 تا 1000 - دو رو
1222
تا 2000 - تک رو
750
تا 2000 - دو رو
1222
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه170 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1030
تا 10 برگ - دو رو
1650
از 11 تا 50 - تک رو
972
از 11 تا 50 - دو رو
1562
از 51 تا 100 - تک رو
955
از 51 تا 100 - دو رو
1522
از 101 تا 300 - تک رو
1166
از 101 تا 300 - دو رو
1433
از 301 تا 500 - تک رو
901
از 301 تا 500 - دو رو
1374
از 501 تا 1000 - تک رو
863
از 501 تا 1000 - دو رو
1316
تا 2000 - تک رو
834
تا 2000 - دو رو
1316
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1100
تا 10 برگ - دو رو
1730
از 11 تا 50 - تک رو
1044
از 11 تا 50 - دو رو
1638
از 51 تا 100 - تک رو
1026
از 51 تا 100 - دو رو
1598
از 101 تا 300 - تک رو
992
از 101 تا 300 - دو رو
1508
از 301 تا 500 - تک رو
971
از 301 تا 500 - دو رو
1449
از 501 تا 1000 - تک رو
933
از 501 تا 1000 - دو رو
1390
تا 2000 - تک رو
904
تا 2000 - دو رو
1389
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه250 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1220
تا 10 برگ - دو رو
1860
از 11 تا 50 - تک رو
1162
از 11 تا 50 - دو رو
1768
از 51 تا 100 - تک رو
1145
از 51 تا 100 - دو رو
1728
از 101 تا 300 - تک رو
1111
از 101 تا 300 - دو رو
1637
از 301 تا 500 - تک رو
1089
از 301 تا 500 - دو رو
1576
از 501 تا 1000 - تک رو
1050
از 501 تا 1000 - دو رو
1516
تا 2000 - تک رو
1021
تا 2000 - دو رو
1516
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1350
تا 10 برگ - دو رو
2000
از 11 تا 50 - تک رو
1288
از 11 تا 50 - دو رو
1910
از 51 تا 100 - تک رو
1270
از 51 تا 100 - دو رو
1869
از 101 تا 300 - تک رو
1235
از 101 تا 300 - دو رو
1713
از 301 تا 500 - تک رو
1212
از 301 تا 500 - دو رو
1651
از 501 تا 1000 - تک رو
1173
از 501 تا 1000 - دو رو
1651
تا 2000 - تک رو
1142
تا 2000 - دو رو
1651
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه سوزنی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1590
تا 10 برگ - دو رو
2330
از 11 تا 50 - تک رو
1526
از 11 تا 50 - دو رو
2234
از 51 تا 100 - تک رو
1506
از 51 تا 100 - دو رو
2187
از 101 تا 300 - تک رو
1467
از 101 تا 300 - دو رو
2082
از 301 تا 500 - تک رو
1441
از 301 تا 500 - دو رو
2011
از 501 تا 1000 - تک رو
1396
از 501 تا 1000 - دو رو
1940
تا 2000 - تک رو
1361
تا 2000 - دو رو
1940
نوع کاغذ
لیبل PVC200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
2520
تا 10 برگ - دو رو
-
از 11 تا 50 - تک رو
2458
از 11 تا 50 - دو رو
-
از 51 تا 100 - تک رو
2438
از 51 تا 100 - دو رو
-
از 101 تا 300 - تک رو
2400
از 101 تا 300 - دو رو
-
از 301 تا 500 - تک رو
2375
از 301 تا 500 - دو رو
-
از 501 تا 1000 - تک رو
2331
از 501 تا 1000 - دو رو
-
تا 2000 - تک رو
2297
تا 2000 - دو رو
-
نوع کاغذ
لیبل کاغذی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
1670
تا 10 برگ - دو رو
-
از 11 تا 50 - تک رو
1608
از 11 تا 50 - دو رو
-
از 51 تا 100 - تک رو
1588
از 51 تا 100 - دو رو
-
از 101 تا 300 - تک رو
1550
از 101 تا 300 - دو رو
-
از 301 تا 500 - تک رو
1525
از 301 تا 500 - دو رو
-
از 501 تا 1000 - تک رو
1481
از 501 تا 1000 - دو رو
-
تا 2000 - تک رو
1447
تا 2000 - دو رو
-

جدول فوق چاپ رنگی سایز A4 بر حسب یک فایل با dpi 600 و غلظت رنگ 50% میباشد.

برای dpi 1200 به قیمت های فوق 40% اضافه میگردد.

برای غلظت رنگ بالاتر، 50% به قیمت های فوق اضافه میگردد.

برای چاپ سایزهای ذیل این ضرایب را اعمال نمائید.

A4+
A3
A3+
A3++
A5
B5
B4
A4+
1.1
A3
2
A3+
2.1
A3++
2.15
A5
0.5
B5
0.85
B4
1.7* قیمت چاپ تراکت رنگی با غلظت رنگ %30 *

* قیمت ها به ریال می باشد *

تیراژ
100
 
200
 
300
 
500
 
1000
 
نوع کاغذ
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم سفید
تیراژ 100 - یکرو
492,000
تیراژ 100 - دورو
805,000
تیراژ 200 - یکرو
905,000
تیراژ 200 - دورو
1,525,000
تیراژ 300 - یکرو
1,313,000
تیراژ 300 - دورو
2,236,000
تیراژ 500 - یکرو
2,155,000
تیراژ 500 - دورو
3,675,000
تیراژ 1000 - یکرو
4,150,000
تیراژ 1000 - دورو
7,123,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 100 گرم
تیراژ 100 - یکرو
637,000
تیراژ 100 - دورو
950,000
تیراژ 200 - یکرو
1,192,000
تیراژ 200 - دورو
1,812,000
تیراژ 300 - یکرو
1,740,000
تیراژ 300 - دورو
2,663,000
تیراژ 500 - یکرو
2,858,000
تیراژ 500 - دورو
4,378,000
تیراژ 1000 - یکرو
5,525,000
تیراژ 1000 - دورو
8,499,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 135 گرم
تیراژ 100 - یکرو
686,000
تیراژ 100 - دورو
999,000
تیراژ 200 - یکرو
1,289,000
تیراژ 200 - دورو
1,908,000
تیراژ 300 - یکرو
1,884,000
تیراژ 300 - دورو
2,807,000
تیراژ 500 - یکرو
3,096,000
تیراژ 500 - دورو
4,616,000
تیراژ 1000 - یکرو
5,990,000
تیراژ 1000 - دورو
8,963,000

* برای غلظت 50 درصد 15 درصد و برای غلظت 80 درصد 40 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

* سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *

* قیمت چاپ تراکت سیاه و سفید با غلظت رنگ %30 *

تیراژ
100
 
200
 
300
 
500
 
1000
 
نوع کاغذ
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم رنگی
تیراژ 100 - یکرو
242,000
تیراژ 100 - دورو
305,000
تیراژ 200 - یکرو
409,000
تیراژ 200 - دورو
533,000
تیراژ 300 - یکرو
575,000
تیراژ 300 - دورو
760,000
تیراژ 500 - یکرو
939,000
تیراژ 500 - دورو
1,243,000
تیراژ 1000 - یکرو
1,771,000
تیراژ 1000 - دورو
2,365,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 100 گرم
تیراژ 100 - یکرو
387,000
تیراژ 100 - دورو
449,000
تیراژ 200 - یکرو
696,000
تیراژ 200 - دورو
820,000
تیراژ 300 - یکرو
1,002,000
تیراژ 300 - دورو
1,186,000
تیراژ 500 - یکرو
1,642,000
تیراژ 500 - دورو
1,946,000
تیراژ 1000 - یکرو
3,146,000
تیراژ 1000 - دورو
3,741,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 135 گرم
تیراژ 100 - یکرو
436,000
تیراژ 100 - دورو
498,000
تیراژ 200 - یکرو
793,000
تیراژ 200 - دورو
917,000
تیراژ 300 - یکرو
1,146,000
تیراژ 300 - دورو
1,331,000
تیراژ 500 - یکرو
1,880,000
تیراژ 500 - دورو
2,184,000
تیراژ 1000 - یکرو
3,611,000
تیراژ 1000 - دورو
4,205,000

* برای غلظت 50 درصد 10 درصد و غلظت 80 درصد 20 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

* سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *