تجهیزات چاپی در خانه طراحان سام

دستگاه لیزر چینی
دستگاه لیزر Trotec
دستگاه چاپ مدل GZM3204 SG
دستگاه چاپ Hand Top
دستگاه چاپ OCE 9600
دستگاه چاپ EPSON STYLUS PRO GS6000
دستگاه چاپ Draf Station RJ 900c
دستگاه چاپ Konica minolta LD6500 OLD
دستگاه چاپ Konica minolta LD6500 NEW
دستگاه چاپ HP DesignJET5000
دستگاه چاپ HP DesignJet5500PS
دستگاه لمینت Roll Laminator Excel am 355Q
دستگاه لمینت Kala-Atlantic
دستگاه لمینت AXONMASTER 1670
دستگاه خط تا CP 375
دستگاه برش iecho cutting machine
دستگاه چاپ Gandy-Jeti5000
دستگاه چاپ MutohValujet 1638X