مرحله پایانی نصب کاغذ دیواری

 

نصب کاغذ دیواری دور پنجره

نصب کاغذ دیواری

 

1.نصب بالای درب یا پنجره ها: ورق را بالای درب یا پنجره نگه دارید و سعی کنید عرض بالای چهارچوب را کاملاً پوشش دهید، سپس از هر سمت (راست و چپ) از کنج به سمت داخل چهارچوب با زاویه 45 درجه به اندازه 10 سانتی متر برش بزنید. این کار را برای طرف دیگر هم انجام دهید.

 

چاپ کاغذ دیواری

2.بر روی دور پنجره کار کنید: طبق مرحله قبلی گوشه های دیگر چهار چوب را هم به همان شکل برش بزنید و سعی کنید برش ها دقیق و مستقیم باشد.

برش کاغذ دیواری

3.حالا کاغذ دیواری را بر روی دیوار قرار داده و طبق برش های 45 درجه بر روی اطراف درب یا پنجره بچسبانید و با یک کاتر تیز قسمت های اضافه (قسمت های داخل چهار چوب) را با یک برش مستقیم جدا کنید.

 

نصب کاغذ دیواری در کنج دیوار

نصب کاغذ دیواری

1. اندازه گیری: با متر فاصله ی  تیکه ی آخر کاغذ نصب شده با کنج دیوار را اندازه گیری کنید. سه بار قسمت بالا، وسط و پایین را اندازه بگیرید و بیشترین میزان را برای برش کاغذ دیواری انتخاب کنید.

- بعد از سه بار اندازه گیری بیشترین میزان را انتخاب و نزدیک به یک سانتی متر به آن اضافه کنید تا کم نیاورید.

- اگر یکبار این کار را برای گوشه ای از دیوار انجام دادید و اضافه آوردید می توانید برای سری بعد کمتر از یک سانتی متر به اندازه نهایی اضافه کنید.

 

اندازه گیری کاغذ دیواری

2. برش ورق ها: قبل از اینکه برش دادن کاغذها را شروع کنید، با خط کش خط برش را تنظیم کرده ابتدا و انتهای خط کش باهم در یک راستا باشند. همینطور از لبه ورق نزدیک به یک سانتی متر هم به داخل بیایید و از آنجا برش را شروع کنید در انتهای ورق هم یک سانتی متر حاشیه را لحاظ کنید.

 

ورق کاغذ دیواری

3 . اتمام برش: بعد از برش ورق ها طبق تصویر شما باید دو تکه اضافه در لبه ها داشته باشید.

 

تصویر کاغذ دیواری

4. چسباندن کنج کار: ورق آخر کاغذ دیواری باید کنج یا زاویه 90 دیوار را هم پوشش دهد که قبلاً 1 سانتی متر بیشتر برش زده ایم. حالا اگر سطح دیوار کج باشد ممکن است در قسمت هایی از دیوار پوشش یک سانتی متری در نظر گرفته شده کم یا زیاد بنظر برسد که می توانید با کاتر این ناهماهنگی را برش بزنید.

 

نصب کاغذ دیواری

5. اندازه گیری دیوار بعد از کنجی: پس از اندازه گیری عرض دیوار بعد از کنجی یا زاویه 90 ، با یک مداد سعی کنید قسمتی از طرح کاغذ دیواری را  علامت و بر روی دیوار جدید خطی در راستای طرح بکشید. با اینکار شما می توانید در نصب ورق بعدی سعی کنید تا طرح هماهنگ با طرح قسمت کنجی دیوار باشد. 

برای اینکه دو کاغذ روی هم نصب نشود، به آرامی بخشی از کاغذ دوم را با فاصله ی خیلی خیلی کم از کاغذ نصب شده قبلی نصب، و ابتدا طرح را هماهنگ کنید سپس دوباره به آرامی قسمت چسبیده شده را کنده و سعی کنید اینبار دقیقاً بعد کاغذ قبلی نصب کنید.

 

منبع: wikiHow

 

مقالات مرتبط: