• 021-87700017

  قیمت چاپ دیجیتال

   

  * لیست قیمت چاپ دیجیتال مستقیم *

  جدول زیر تا 20 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

  قیمت ها به ریال میباشد

  نام محصول
  واحد
  قیمت
  سفید معمولی
  سفید دوبل
  سفید موضعی
  نام محصول
  چاپ UV پارچه بدون نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  750/000
  سفید معمولی
  1,012,500
  سفید دوبل
  1,125,000
  سفید موضعی
  1,200,000
  نام محصول
  چاپ UV پارچه پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  850,000
  سفید معمولی
  1,147,500
  سفید دوبل
  1,275,000
  سفید موضعی
  1,360,000
  نام محصول
  چاپ UV کاغذ دیواری
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  700,000
  سفید معمولی
  945,000
  سفید دوبل
  1,050,000
  سفید موضعی
  1,120,000
  نام محصول
  چاپ UV کنواس
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,200,000
  سفید معمولی
  1,620,000
  سفید دوبل
  1,800,000
  سفید موضعی
  1,920,000
  نام محصول
  چاپ UV بک لیت طلقی
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  770,000
  سفید معمولی
  1,039,500
  سفید دوبل
  1,155,000
  سفید موضعی
  1,232,000
  نام محصول
  چاپ UV بک لیت pvc
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  750,000
  سفید معمولی
  1,012,500
  سفید دوبل
  1,125,000
  سفید موضعی
  1,200,000
  نام محصول
  چاپ UV فلکس
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  720,000
  سفید معمولی
  972,000
  سفید دوبل
  1,080,000
  سفید موضعی
  1,152,000
  نام محصول
  چاپ UV بنر بدون بافت
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  700,000
  سفید معمولی
  945,000
  سفید دوبل
  1,050,000
  سفید موضعی
  1,120,000
  نام محصول
  چاپ UV چرم
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  800,000
  سفید معمولی
  1,080,000
  سفید دوبل
  1,200,000
  سفید موضعی
  1,280,000
  نام محصول
  چاپ UV روی چوب
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,000,000
  سفید معمولی
  1,350,000
  سفید دوبل
  1,500,000
  سفید موضعی
  1,600,000
  نام محصول
  چاپ UV روی پلکسی بدون پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,000,000
  سفید معمولی
  1,350,000
  سفید دوبل
  1,500,000
  سفید موضعی
  1,600,000
  نام محصول
  چاپ UV روی پلکسی با پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,200,000
  سفید معمولی
  1,620,000
  سفید دوبل
  1,800,000
  سفید موضعی
  1,920,000
  نام محصول
  چاپ UV روی پی وی سی فوم
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  900,000
  سفید معمولی
  1,215,000
  سفید دوبل
  1,350,000
  سفید موضعی
  1,440,000
  نام محصول
  چاپ UV روی شیشه بدون پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,200,000
  سفید معمولی
  1,620,000
  سفید دوبل
  1,800,000
  سفید موضعی
  1,920,000
  نام محصول
  چاپ UV روی شیشه با پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,350,000
  سفید معمولی
  1,822,500
  سفید دوبل
  2,025,000
  سفید موضعی
  2,160,000
  نام محصول
  چاپ UV روی بوم
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,200,000
  سفید معمولی
  1,620,000
  سفید دوبل
  1,800,000
  سفید موضعی
  1,920,000
  نام محصول
  چاپ UV روی کاشی و سرامیک
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,100,000
  سفید معمولی
  1,485,000
  سفید دوبل
  1,650,000
  سفید موضعی
  1,760,000
  نام محصول
  چاپ UV روی پلی کربنات بدون پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,400,000
  سفید معمولی
  1,890,000
  سفید دوبل
  2,100,000
  سفید موضعی
  2,240,000
  نام محصول
  چاپ UV روی پلی کربنات با پشت نور
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,500,000
  سفید معمولی
  2,025,000
  سفید دوبل
  2,250,000
  سفید موضعی
  2,400,000
  نام محصول
  چاپ UV روی کامپوزیت
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  1,250,000
  سفید معمولی
  1,687,500
  سفید دوبل
  1,875,000
  سفید موضعی
  2,000,000
  نام محصول
  چاپ UV روی کارتن پلاست
  واحد
  متر مربع
  قیمت
  850,000
  سفید معمولی
  1,147,500
  سفید دوبل
  1,275,000
  سفید موضعی
  1,360,000
  * لیست قیمت برش دیجیتال *

  جدول زیر تا 40 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

  هزینه لود واحد دیجیتال کات به قیمت اضافه میشود

  قیمت ها به ریال میباشد

  نام محصول
  واحد
  قیمت
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 2 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  10,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 3 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  12,500
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 5 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  25,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 8 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  30,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 10 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  35,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پی وی سی فوم 16 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  42,860
  نام محصول
  برش دیجیتال - استیکر
  واحد
  متر
  قیمت
  7,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلی کربنات 1 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  12,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 1 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  15,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 2 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  15,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 3 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  18,750
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 4 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  25,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 5 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  37,500
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 6 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  50,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 8 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  80,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 10 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  10,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 12 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  120,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 15 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  140,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - پلکسی گلس 20 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  160,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - ام دی اف 3 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  18,750
  نام محصول
  برش دیجیتال - ام دی اف 8 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  50,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - ام دی اف 12 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  70,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - ام دی اف 16 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  100,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - کامپوزیت 2 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  45,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - کامپوزیت 3 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  50,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - کامپوزیت 4 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  55,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
  واحد
  متر
  قیمت
  5,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
  واحد
  متر
  قیمت
  5,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - مقوا 400 گرم
  واحد
  متر
  قیمت
  5,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - مقوا ماکت
  واحد
  متر
  قیمت
  12,500
  نام محصول
  برش دیجیتال - کارتن
  واحد
  متر
  قیمت
  12,500
  نام محصول
  برش دیجیتال - فوم برد 5 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  20,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - فوم برد 10 میل
  واحد
  متر
  قیمت
  30,000
  نام محصول
  برش دیجیتال - یونولیت 2 سانت
  واحد
  متر
  قیمت
  21,430
  نام محصول
  گلاسه و کتد
  واحد
  متر
  قیمت
  5,000

  * لیست قیمت چاپ دیجیتال *

  * قیمت ها به تومان می باشد *

  تیراژ
  تا 10
  برگ
  از 11
  تا 50
  از 51
  تا 100
  از 101
  تا 300
  از 301
  تا 500
  از 501
  تا1000
  تا
  2000
  نوع کاغذ
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  تک رو
  دو رو
  نوع کاغذ
  کاغذ تحریر80 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  720
  تا 10 برگ - دو رو
  1320
  از 11 تا 50 - تک رو
  662
  از 11 تا 50 - دو رو
  1228
  از 51 تا 100 - تک رو
  646
  از 51 تا 100 - دو رو
  1190
  از 101 تا 300 - تک رو
  614
  از 101 تا 300 - دو رو
  1105
  از 301 تا 500 - تک رو
  593
  از 301 تا 500 - دو رو
  1048
  از 501 تا 1000 - تک رو
  557
  از 501 تا 1000 - دو رو
  992
  تا 2000 - تک رو
  529
  تا 2000 - دو رو
  992
  نوع کاغذ
  کاغذ تحریر100 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  740
  تا 10 برگ - دو رو
  1340
  از 11 تا 50 - تک رو
  682
  از 11 تا 50 - دو رو
  1248
  از 51 تا 100 - تک رو
  666
  از 51 تا 100 - دو رو
  1210
  از 101 تا 300 - تک رو
  634
  از 101 تا 300 - دو رو
  1125
  از 301 تا 500 - تک رو
  613
  از 301 تا 500 - دو رو
  1068
  از 501 تا 1000 - تک رو
  577
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1012
  تا 2000 - تک رو
  549
  تا 2000 - دو رو
  1012
  نوع کاغذ
  کاغذ تحریر120 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  770
  تا 10 برگ - دو رو
  1370
  از 11 تا 50 - تک رو
  708
  از 11 تا 50 - دو رو
  1280
  از 51 تا 100 - تک رو
  691
  از 51 تا 100 - دو رو
  1242
  از 101 تا 300 - تک رو
  659
  از 101 تا 300 - دو رو
  1155
  از 301 تا 500 - تک رو
  638
  از 301 تا 500 - دو رو
  1098
  از 501 تا 1000 - تک رو
  602
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1041
  تا 2000 - تک رو
  574
  تا 2000 - دو رو
  1041
  نوع کاغذ
  کاغذ صدفی300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1430
  تا 10 برگ - دو رو
  2180
  از 11 تا 50 - تک رو
  1372
  از 11 تا 50 - دو رو
  2078
  از 51 تا 100 - تک رو
  1351
  از 51 تا 100 - دو رو
  2033
  از 101 تا 300 - تک رو
  1312
  از 101 تا 300 - دو رو
  1927
  از 301 تا 500 - تک رو
  1287
  از 301 تا 500 - دو رو
  1856
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1241
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1786
  تا 2000 - تک رو
  1207
  تا 2000 - دو رو
  1786
  نوع کاغذ
  کاغذ کارتی160 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1270
  تا 10 برگ - دو رو
  1880
  از 11 تا 50 - تک رو
  1212
  از 11 تا 50 - دو رو
  1796
  از 51 تا 100 - تک رو
  1195
  از 51 تا 100 - دو رو
  1756
  از 101 تا 300 - تک رو
  1162
  از 101 تا 300 - دو رو
  1669
  از 301 تا 500 - تک رو
  1141
  از 301 تا 500 - دو رو
  1610
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1104
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1552
  تا 2000 - تک رو
  1075
  تا 2000 - دو رو
  1552
  نوع کاغذ
  کاغذ کارتی200 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1440
  تا 10 برگ - دو رو
  2060
  از 11 تا 50 - تک رو
  1378
  از 11 تا 50 - دو رو
  1972
  از 51 تا 100 - تک رو
  1360
  از 51 تا 100 - دو رو
  1932
  از 101 تا 300 - تک رو
  1326
  از 101 تا 300 - دو رو
  1842
  از 301 تا 500 - تک رو
  1305
  از 301 تا 500 - دو رو
  1783
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1267
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1724
  تا 2000 - تک رو
  1238
  تا 2000 - دو رو
  1724
  نوع کاغذ
  کاغذ کارتی300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1850
  تا 10 برگ - دو رو
  2500
  از 11 تا 50 - تک رو
  1788
  از 11 تا 50 - دو رو
  2412
  از 51 تا 100 - تک رو
  1771
  از 51 تا 100 - دو رو
  2370
  از 101 تا 300 - تک رو
  1736
  از 101 تا 300 - دو رو
  2277
  از 301 تا 500 - تک رو
  1713
  از 301 تا 500 - دو رو
  2214
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1674
  از 501 تا 1000 - دو رو
  2152
  تا 2000 - تک رو
  1643
  تا 2000 - دو رو
  2152
  نوع کاغذ
  کاغذ کالک120 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1640
  تا 10 برگ - دو رو
  2340
  از 11 تا 50 - تک رو
  1580
  از 11 تا 50 - دو رو
  2244
  از 51 تا 100 - تک رو
  1562
  از 51 تا 100 - دو رو
  2200
  از 101 تا 300 - تک رو
  1525
  از 101 تا 300 - دو رو
  2101
  از 301 تا 500 - تک رو
  1501
  از 301 تا 500 - دو رو
  2035
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1459
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1969
  تا 2000 - تک رو
  1426
  تا 2000 - دو رو
  1969
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی80 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1140
  تا 10 برگ - دو رو
  1820
  از 11 تا 50 - تک رو
  1084
  از 11 تا 50 - دو رو
  1726
  از 51 تا 100 - تک رو
  1065
  از 51 تا 100 - دو رو
  1684
  از 101 تا 300 - تک رو
  1029
  از 101 تا 300 - دو رو
  1588
  از 301 تا 500 - تک رو
  1006
  از 301 تا 500 - دو رو
  1523
  از 501 تا 1000 - تک رو
  964
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1459
  تا 2000 - تک رو
  933
  تا 2000 - دو رو
  1459
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی100 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1250
  تا 10 برگ - دو رو
  1930
  از 11 تا 50 - تک رو
  1188
  از 11 تا 50 - دو رو
  1832
  از 51 تا 100 - تک رو
  1170
  از 51 تا 100 - دو رو
  1790
  از 101 تا 300 - تک رو
  1134
  از 101 تا 300 - دو رو
  1693
  از 301 تا 500 - تک رو
  1111
  از 301 تا 500 - دو رو
  1629
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1070
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1565
  تا 2000 - تک رو
  1038
  تا 2000 - دو رو
  1564
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی120 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1360
  تا 10 برگ - دو رو
  2040
  از 11 تا 50 - تک رو
  1300
  از 11 تا 50 - دو رو
  1950
  از 51 تا 100 - تک رو
  1282
  از 51 تا 100 - دو رو
  1908
  از 101 تا 300 - تک رو
  1246
  از 101 تا 300 - دو رو
  1810
  از 301 تا 500 - تک رو
  1222
  از 301 تا 500 - دو رو
  1745
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1181
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1681
  اتا 2000 - تک رو
  1149
  تا 2000 - دو رو
  1680
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی160 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1590
  تا 10 برگ - دو رو
  2280
  از 11 تا 50 - تک رو
  1524
  از 11 تا 50 - دو رو
  2188
  از 51 تا 100 - تک رو
  1506
  از 51 تا 100 - دو رو
  2144
  از 101 تا 300 - تک رو
  1469
  از 101 تا 300 - دو رو
  2045
  از 301 تا 500 - تک رو
  1445
  از 301 تا 500 - دو رو
  1978
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1403
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1912
  تا 2000 - تک رو
  1370
  تا 2000 - دو رو
  1912
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی200 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1810
  تا 10 برگ - دو رو
  2520
  از 11 تا 50 - تک رو
  1748
  از 11 تا 50 - دو رو
  2424
  از 51 تا 100 - تک رو
  1730
  از 51 تا 100 - دو رو
  2380
  از 101 تا 300 - تک رو
  1692
  از 101 تا 300 - دو رو
  2279
  از 301 تا 500 - تک رو
  1668
  از 301 تا 500 - دو رو
  2211
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1624
  از 501 تا 1000 - دو رو
  2144
  تا 2000 - تک رو
  1591
  تا 2000 - دو رو
  2144
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی250 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  2090
  تا 10 برگ - دو رو
  2810
  از 11 تا 50 - تک رو
  2026
  از 11 تا 50 - دو رو
  2714
  از 51 تا 100 - تک رو
  2006
  از 51 تا 100 - دو رو
  2669
  از 101 تا 300 - تک رو
  1968
  از 101 تا 300 - دو رو
  2566
  از 301 تا 500 - تک رو
  1943
  از 301 تا 500 - دو رو
  2497
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1899
  از 501 تا 1000 - دو رو
  2429
  تا 2000 - تک رو
  1865
  تا 2000 - دو رو
  2428
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان اندونزی300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  2370
  تا 10 برگ - دو رو
  3110
  از 11 تا 50 - تک رو
  2308
  از 11 تا 50 - دو رو
  3016
  از 51 تا 100 - تک رو
  2289
  از 51 تا 100 - دو رو
  2970
  از 101 تا 300 - تک رو
  2250
  از 101 تا 300 - دو رو
  2865
  از 301 تا 500 - تک رو
  2224
  از 301 تا 500 - دو رو
  2794
  از 501 تا 1000 - تک رو
  2179
  از 501 تا 1000 - دو رو
  2723
  تا 2000 - تک رو
  2144
  تا 2000 - دو رو
  -
  نوع کاغذ
  کاغذ کتان کهلر300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  2870
  تا 10 برگ - دو رو
  3610
  از 11 تا 50 - تک رو
  2808
  از 11 تا 50 - دو رو
  3516
  از 51 تا 100 - تک رو
  2788
  از 51 تا 100 - دو رو
  3470
  از 101 تا 300 - تک رو
  2749
  از 101 تا 300 - دو رو
  3364
  از 301 تا 500 - تک رو
  2724
  از 301 تا 500 - دو رو
  3293
  از 501 تا 1000 - تک رو
  2678
  از 501 تا 1000 - دو رو
  3223
  تا 2000 - تک رو
  2644
  تا 2000 - دو رو
  3223
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه80 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  810
  تا 10 برگ - دو رو
  1410
  از 11 تا 50 - تک رو
  756
  از 11 تا 50 - دو رو
  1322
  از 51 تا 100 - تک رو
  739
  از 51 تا 100 - دو رو
  1283
  از 101 تا 300 - تک رو
  706
  از 101 تا 300 - دو رو
  1198
  از 301 تا 500 - تک رو
  686
  از 301 تا 500 - دو رو
  1141
  از 501 تا 1000 - تک رو
  650
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1085
  تا 2000 - تک رو
  622
  تا 2000 - دو رو
  1085
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه100 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  860
  تا 10 برگ - دو رو
  1450
  از 11 تا 50 - تک رو
  798
  از 11 تا 50 - دو رو
  1364
  از 51 تا 100 - تک رو
  782
  از 51 تا 100 - دو رو
  1326
  از 101 تا 300 - تک رو
  750
  از 101 تا 300 - دو رو
  1241
  از 301 تا 500 - تک رو
  729
  از 301 تا 500 - دو رو
  1184
  از 501 تا 1000 - تک رو
  693
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1128
  تا 2000 - تک رو
  665
  تا 2000 - دو رو
  1128
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه135 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  950
  تا 10 برگ - دو رو
  1550
  از 11 تا 50 - تک رو
  886
  از 11 تا 50 - دو رو
  1462
  از 51 تا 100 - تک رو
  869
  از 51 تا 100 - دو رو
  1424
  از 101 تا 300 - تک رو
  836
  از 101 تا 300 - دو رو
  1337
  از 301 تا 500 - تک رو
  815
  از 301 تا 500 - دو رو
  1279
  از 501 تا 1000 - تک رو
  778
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1222
  تا 2000 - تک رو
  750
  تا 2000 - دو رو
  1222
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه170 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1030
  تا 10 برگ - دو رو
  1650
  از 11 تا 50 - تک رو
  972
  از 11 تا 50 - دو رو
  1562
  از 51 تا 100 - تک رو
  955
  از 51 تا 100 - دو رو
  1522
  از 101 تا 300 - تک رو
  1166
  از 101 تا 300 - دو رو
  1433
  از 301 تا 500 - تک رو
  901
  از 301 تا 500 - دو رو
  1374
  از 501 تا 1000 - تک رو
  863
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1316
  تا 2000 - تک رو
  834
  تا 2000 - دو رو
  1316
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه200 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1100
  تا 10 برگ - دو رو
  1730
  از 11 تا 50 - تک رو
  1044
  از 11 تا 50 - دو رو
  1638
  از 51 تا 100 - تک رو
  1026
  از 51 تا 100 - دو رو
  1598
  از 101 تا 300 - تک رو
  992
  از 101 تا 300 - دو رو
  1508
  از 301 تا 500 - تک رو
  971
  از 301 تا 500 - دو رو
  1449
  از 501 تا 1000 - تک رو
  933
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1390
  تا 2000 - تک رو
  904
  تا 2000 - دو رو
  1389
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه250 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1220
  تا 10 برگ - دو رو
  1860
  از 11 تا 50 - تک رو
  1162
  از 11 تا 50 - دو رو
  1768
  از 51 تا 100 - تک رو
  1145
  از 51 تا 100 - دو رو
  1728
  از 101 تا 300 - تک رو
  1111
  از 101 تا 300 - دو رو
  1637
  از 301 تا 500 - تک رو
  1089
  از 301 تا 500 - دو رو
  1576
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1050
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1516
  تا 2000 - تک رو
  1021
  تا 2000 - دو رو
  1516
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1350
  تا 10 برگ - دو رو
  2000
  از 11 تا 50 - تک رو
  1288
  از 11 تا 50 - دو رو
  1910
  از 51 تا 100 - تک رو
  1270
  از 51 تا 100 - دو رو
  1869
  از 101 تا 300 - تک رو
  1235
  از 101 تا 300 - دو رو
  1713
  از 301 تا 500 - تک رو
  1212
  از 301 تا 500 - دو رو
  1651
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1173
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1651
  تا 2000 - تک رو
  1142
  تا 2000 - دو رو
  1651
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه سوزنی300 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1590
  تا 10 برگ - دو رو
  2330
  از 11 تا 50 - تک رو
  1526
  از 11 تا 50 - دو رو
  2234
  از 51 تا 100 - تک رو
  1506
  از 51 تا 100 - دو رو
  2187
  از 101 تا 300 - تک رو
  1467
  از 101 تا 300 - دو رو
  2082
  از 301 تا 500 - تک رو
  1441
  از 301 تا 500 - دو رو
  2011
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1396
  از 501 تا 1000 - دو رو
  1940
  تا 2000 - تک رو
  1361
  تا 2000 - دو رو
  1940
  نوع کاغذ
  لیبل PVC200 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  2520
  تا 10 برگ - دو رو
  -
  از 11 تا 50 - تک رو
  2458
  از 11 تا 50 - دو رو
  -
  از 51 تا 100 - تک رو
  2438
  از 51 تا 100 - دو رو
  -
  از 101 تا 300 - تک رو
  2400
  از 101 تا 300 - دو رو
  -
  از 301 تا 500 - تک رو
  2375
  از 301 تا 500 - دو رو
  -
  از 501 تا 1000 - تک رو
  2331
  از 501 تا 1000 - دو رو
  -
  تا 2000 - تک رو
  2297
  تا 2000 - دو رو
  -
  نوع کاغذ
  لیبل کاغذی200 گرم
  تا 10 برگ - تک رو
  1670
  تا 10 برگ - دو رو
  -
  از 11 تا 50 - تک رو
  1608
  از 11 تا 50 - دو رو
  -
  از 51 تا 100 - تک رو
  1588
  از 51 تا 100 - دو رو
  -
  از 101 تا 300 - تک رو
  1550
  از 101 تا 300 - دو رو
  -
  از 301 تا 500 - تک رو
  1525
  از 301 تا 500 - دو رو
  -
  از 501 تا 1000 - تک رو
  1481
  از 501 تا 1000 - دو رو
  -
  تا 2000 - تک رو
  1447
  تا 2000 - دو رو
  -

  جدول فوق چاپ رنگی سایز A4 بر حسب یک فایل با dpi 600 و غلظت رنگ 50% میباشد.

  برای dpi 1200 به قیمت های فوق 40% اضافه میگردد.

  برای غلظت رنگ بالاتر، 50% به قیمت های فوق اضافه میگردد.

  برای چاپ سایزهای ذیل این ضرایب را اعمال نمائید.

  A4+
  A3
  A3+
  A3++
  A5
  B5
  B4
  A4+
  1.1
  A3
  2
  A3+
  2.1
  A3++
  2.15
  A5
  0.5
  B5
  0.85
  B4
  1.7  * قیمت چاپ تراکت رنگی با غلظت رنگ %30 *

  * قیمت ها به ریال می باشد *

  تیراژ
  100
   
  200
   
  300
   
  500
   
  1000
   
  نوع کاغذ
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  نوع کاغذ
  کاغذ تحریر80 گرم سفید
  تیراژ 100 - یکرو
  492,000
  تیراژ 100 - دورو
  805,000
  تیراژ 200 - یکرو
  905,000
  تیراژ 200 - دورو
  1,525,000
  تیراژ 300 - یکرو
  1,313,000
  تیراژ 300 - دورو
  2,236,000
  تیراژ 500 - یکرو
  2,155,000
  تیراژ 500 - دورو
  3,675,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  4,150,000
  تیراژ 1000 - دورو
  7,123,000
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه 100 گرم
  تیراژ 100 - یکرو
  637,000
  تیراژ 100 - دورو
  950,000
  تیراژ 200 - یکرو
  1,192,000
  تیراژ 200 - دورو
  1,812,000
  تیراژ 300 - یکرو
  1,740,000
  تیراژ 300 - دورو
  2,663,000
  تیراژ 500 - یکرو
  2,858,000
  تیراژ 500 - دورو
  4,378,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  5,525,000
  تیراژ 1000 - دورو
  8,499,000
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه 135 گرم
  تیراژ 100 - یکرو
  686,000
  تیراژ 100 - دورو
  999,000
  تیراژ 200 - یکرو
  1,289,000
  تیراژ 200 - دورو
  1,908,000
  تیراژ 300 - یکرو
  1,884,000
  تیراژ 300 - دورو
  2,807,000
  تیراژ 500 - یکرو
  3,096,000
  تیراژ 500 - دورو
  4,616,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  5,990,000
  تیراژ 1000 - دورو
  8,963,000

  * برای غلظت 50 درصد 15 درصد و برای غلظت 80 درصد 40 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

  * سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *

  * قیمت چاپ تراکت سیاه و سفید با غلظت رنگ %30 *

  تیراژ
  100
   
  200
   
  300
   
  500
   
  1000
   
  نوع کاغذ
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  یکرو
  دورو
  نوع کاغذ
  کاغذ تحریر80 گرم رنگی
  تیراژ 100 - یکرو
  242,000
  تیراژ 100 - دورو
  305,000
  تیراژ 200 - یکرو
  409,000
  تیراژ 200 - دورو
  533,000
  تیراژ 300 - یکرو
  575,000
  تیراژ 300 - دورو
  760,000
  تیراژ 500 - یکرو
  939,000
  تیراژ 500 - دورو
  1,243,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  1,771,000
  تیراژ 1000 - دورو
  2,365,000
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه 100 گرم
  تیراژ 100 - یکرو
  387,000
  تیراژ 100 - دورو
  449,000
  تیراژ 200 - یکرو
  696,000
  تیراژ 200 - دورو
  820,000
  تیراژ 300 - یکرو
  1,002,000
  تیراژ 300 - دورو
  1,186,000
  تیراژ 500 - یکرو
  1,642,000
  تیراژ 500 - دورو
  1,946,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  3,146,000
  تیراژ 1000 - دورو
  3,741,000
  نوع کاغذ
  کاغذ گلاسه 135 گرم
  تیراژ 100 - یکرو
  436,000
  تیراژ 100 - دورو
  498,000
  تیراژ 200 - یکرو
  793,000
  تیراژ 200 - دورو
  917,000
  تیراژ 300 - یکرو
  1,146,000
  تیراژ 300 - دورو
  1,331,000
  تیراژ 500 - یکرو
  1,880,000
  تیراژ 500 - دورو
  2,184,000
  تیراژ 1000 - یکرو
  3,611,000
  تیراژ 1000 - دورو
  4,205,000

  * برای غلظت 50 درصد 10 درصد و غلظت 80 درصد 20 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

  * سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *