• 021-87700017

قیمت چاپ دیجیتال


* لیست قیمت چاپ دیجیتال مستقیم *

جدول زیر تا 20 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
سفید معمولی
سفید دوبل
سفید موضعی
نام محصول
چاپ UV پارچه بدون نور
واحد
متر مربع
قیمت
750/000
سفید معمولی
1,012,500
سفید دوبل
1,125,000
سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV پارچه پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
سفید معمولی
1,147,500
سفید دوبل
1,275,000
سفید موضعی
1,360,000
نام محصول
چاپ UV کاغذ دیواری
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
سفید معمولی
945,000
سفید دوبل
1,050,000
سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV کنواس
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت طلقی
واحد
متر مربع
قیمت
770,000
سفید معمولی
1,039,500
سفید دوبل
1,155,000
سفید موضعی
1,232,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت pvc
واحد
متر مربع
قیمت
750,000
سفید معمولی
1,012,500
سفید دوبل
1,125,000
سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV فلکس
واحد
متر مربع
قیمت
720,000
سفید معمولی
972,000
سفید دوبل
1,080,000
سفید موضعی
1,152,000
نام محصول
چاپ UV بنر بدون بافت
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
سفید معمولی
945,000
سفید دوبل
1,050,000
سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV چرم
واحد
متر مربع
قیمت
800,000
سفید معمولی
1,080,000
سفید دوبل
1,200,000
سفید موضعی
1,280,000
نام محصول
چاپ UV روی چوب
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
سفید معمولی
1,350,000
سفید دوبل
1,500,000
سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
سفید معمولی
1,350,000
سفید دوبل
1,500,000
سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی پی وی سی فوم
واحد
متر مربع
قیمت
900,000
سفید معمولی
1,215,000
سفید دوبل
1,350,000
سفید موضعی
1,440,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,350,000
سفید معمولی
1,822,500
سفید دوبل
2,025,000
سفید موضعی
2,160,000
نام محصول
چاپ UV روی بوم
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
سفید معمولی
1,620,000
سفید دوبل
1,800,000
سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی کاشی و سرامیک
واحد
متر مربع
قیمت
1,100,000
سفید معمولی
1,485,000
سفید دوبل
1,650,000
سفید موضعی
1,760,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,400,000
سفید معمولی
1,890,000
سفید دوبل
2,100,000
سفید موضعی
2,240,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,500,000
سفید معمولی
2,025,000
سفید دوبل
2,250,000
سفید موضعی
2,400,000
نام محصول
چاپ UV روی کامپوزیت
واحد
متر مربع
قیمت
1,250,000
سفید معمولی
1,687,500
سفید دوبل
1,875,000
سفید موضعی
2,000,000
نام محصول
چاپ UV روی کارتن پلاست
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
سفید معمولی
1,147,500
سفید دوبل
1,275,000
سفید موضعی
1,360,000* لیست قیمت برش دیجیتال *

جدول زیر تا 40 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

هزینه لود واحد دیجیتال کات به قیمت اضافه میشود

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 2 میل
واحد
متر
قیمت
10,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 3 میل
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 5 میل
واحد
متر
قیمت
25,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 8 میل
واحد
متر
قیمت
30,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 10 میل
واحد
متر
قیمت
35,000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 16 میل
واحد
متر
قیمت
42,860
نام محصول
برش دیجیتال - استیکر
واحد
متر
قیمت
7,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلی کربنات 1 میل
واحد
متر
قیمت
12,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 1 میل
واحد
متر
قیمت
15,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 2 میل
واحد
متر
قیمت
15,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 3 میل
واحد
متر
قیمت
18,750
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 4 میل
واحد
متر
قیمت
25,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 5 میل
واحد
متر
قیمت
37,500
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 6 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 8 میل
واحد
متر
قیمت
80,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 10 میل
واحد
متر
قیمت
10,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 12 میل
واحد
متر
قیمت
120,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 15 میل
واحد
متر
قیمت
140,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 20 میل
واحد
متر
قیمت
160,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 3 میل
واحد
متر
قیمت
18,750
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 8 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 12 میل
واحد
متر
قیمت
70,000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 16 میل
واحد
متر
قیمت
100,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 2 میل
واحد
متر
قیمت
45,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 3 میل
واحد
متر
قیمت
50,000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 4 میل
واحد
متر
قیمت
55,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 400 گرم
واحد
متر
قیمت
5,000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا ماکت
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - کارتن
واحد
متر
قیمت
12,500
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 5 میل
واحد
متر
قیمت
20,000
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 10 میل
واحد
متر
قیمت
30,000
نام محصول
برش دیجیتال - یونولیت 2 سانت
واحد
متر
قیمت
21,430
نام محصول
گلاسه و کتد
واحد
متر
قیمت
5,000

* لیست قیمت چاپ دیجیتال *

تیراژ
تا 10
برگ
از 11
تا 50
از 51
تا 100
از 101
تا 300
از 301
تا 500
از 501
تا1000
از 1000
به بالا
نوع کاغذ
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
تک رو
دو رو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
9,588
تا 10 برگ - دو رو
18,393
از 11 تا 50 - تک رو
5,346
از 11 تا 50 - دو رو
9781
از 51 تا 100 - تک رو
5,023
از 51 تا 100 - دو رو
9,125
از 101 تا 300 - تک رو
4,740
از 101 تا 300 - دو رو
8,551
از 301 تا 500 - تک رو
4,514
از 301 تا 500 - دو رو
8,092
از 501 تا 1000 - تک رو
4,158
از 501 تا 1000 - دو رو
7,370
از 1000 به بالا - تک رو
3,803
از 1000 به بالا - دو رو
6,649
نوع کاغذ
کاغذ تحریر100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
9,763
تا 10 برگ - دو رو
18,480
از 11 تا 50 - تک رو
5,521
از 11 تا 50 - دو رو
9,869
از 51 تا 100 - تک رو
5,198
از 51 تا 100 - دو رو
9,213
از 101 تا 300 - تک رو
4,915
از 101 تا 300 - دو رو
8,639
از 301 تا 500 - تک رو
4,689
از 301 تا 500 - دو رو
8,179
از 501 تا 1000 - تک رو
4,333
از 501 تا 1000 - دو رو
7,458
از 1000 به بالا - تک رو
3,978
از 1000 به بالا - دو رو
6,736
نوع کاغذ
کاغذ تحریر120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
9,938
تا 10 برگ - دو رو
18,568
از 11 تا 50 - تک رو
5,696
از 11 تا 50 - دو رو
9,956
از 51 تا 100 - تک رو
5,373
از 51 تا 100 - دو رو
9,300
از 101 تا 300 - تک رو
5,090
از 101 تا 300 - دو رو
8,726
از 301 تا 500 - تک رو
4,864
از 301 تا 500 - دو رو
8,267
از 501 تا 1000 - تک رو
4,508
از 501 تا 1000 - دو رو
7,545
از 1000 به بالا - تک رو
4,153
از 1000 به بالا - دو رو
6,824
نوع کاغذ
کاغذ صدفی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
16,032
تا 10 برگ - دو رو
23,365
از 11 تا 50 - تک رو
11,244
از 11 تا 50 - دو رو
13,645
از 51 تا 100 - تک رو
10,879
از 51 تا 100 - دو رو
12,905
از 101 تا 300 - تک رو
10,560
از 101 تا 300 - دو رو
12,257
از 301 تا 500 - تک رو
10,305
از 301 تا 500 - دو رو
11,738
از 501 تا 1000 - تک رو
9,903
از 501 تا 1000 - دو رو
10,924
از 1000 به بالا - تک رو
9,502
از 1000 به بالا - دو رو
10,109
نوع کاغذ
کاغذ کارتی160 گرم
تا 10 برگ - تک رو
10,888
تا 10 برگ - دو رو
19,043
از 11 تا 50 - تک رو
6,646
از 11 تا 50 - دو رو
10,431
از 51 تا 100 - تک رو
6,323
از 51 تا 100 - دو رو
9,775
از 101 تا 300 - تک رو
6,040
از 101 تا 300 - دو رو
9,201
از 301 تا 500 - تک رو
5,814
از 301 تا 500 - دو رو
8,742
از 501 تا 1000 - تک رو
5,458
از 501 تا 1000 - دو رو
8,020
از 1000 به بالا - تک رو
5,103
از 1000 به بالا - دو رو
7,299
نوع کاغذ
کاغذ کارتی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
11,388
تا 10 برگ - دو رو
19,293
از 11 تا 50 - تک رو
7,146
از 11 تا 50 - دو رو
10,681
از 51 تا 100 - تک رو
6,823
از 51 تا 100 - دو رو
10,025
از 101 تا 300 - تک رو
6,540
از 101 تا 300 - دو رو
9,451
از 301 تا 500 - تک رو
6,314
از 301 تا 500 - دو رو
8,992
از 501 تا 1000 - تک رو
5,958
از 501 تا 1000 - دو رو
8,270
از 1000 به بالا - تک رو
5,603
از 1000 به بالا - دو رو
7,549
نوع کاغذ
کاغذ کارتی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
12,638
تا 10 برگ - دو رو
19,918
از 11 تا 50 - تک رو
8,396
از 11 تا 50 - دو رو
11,306
از 51 تا 100 - تک رو
8,073
از 51 تا 100 - دو رو
10,650
از 101 تا 300 - تک رو
7,790
از 101 تا 300 - دو رو
10,076
از 301 تا 500 - تک رو
7,564
از 301 تا 500 - دو رو
9,617
از 501 تا 1000 - تک رو
7,208
از 501 تا 1000 - دو رو
8,895
از 1000 به بالا - تک رو
6,853
از 1000 به بالا - دو رو
8,174
نوع کاغذ
کاغذ کالک120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
12,900
تا 10 برگ - دو رو
22,203
از 11 تا 50 - تک رو
7,986
از 11 تا 50 - دو رو
12,227
از 51 تا 100 - تک رو
7,612
از 51 تا 100 - دو رو
11,467
از 101 تا 300 - تک رو
7,284
از 101 تا 300 - دو رو
10,802
از 301 تا 500 - تک رو
7,022
از 301 تا 500 - دو رو
10,270
از 501 تا 1000 - تک رو
6,610
از 501 تا 1000 - دو رو
9,434
از 1000 به بالا - تک رو
6,198
از 1000 به بالا - دو رو
8,598
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
11,472
تا 10 برگ - دو رو
21,085
از 11 تا 50 - تک رو
6,684
از 11 تا 50 - دو رو
11,365
از 51 تا 100 - تک رو
6,319
از 51 تا 100 - دو رو
10,625
از 101 تا 300 - تک رو
6,000
از 101 تا 300 - دو رو
9,977
از 301 تا 500 - تک رو
5,745
از 301 تا 500 - دو رو
9,458
از 501 تا 1000 - تک رو
5,343
از 501 تا 1000 - دو رو
8,644
از 1000 به بالا - تک رو
4,942
از 1000 به بالا - دو رو
7,829
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
11,832
تا 10 برگ - دو رو
21,265
از 11 تا 50 - تک رو
7,044
از 11 تا 50 - دو رو
11,545
از 51 تا 100 - تک رو
6,679
از 51 تا 100 - دو رو
10,805
از 101 تا 300 - تک رو
6,360
از 101 تا 300 - دو رو
10,157
از 301 تا 500 - تک رو
6,105
از 301 تا 500 - دو رو
9,638
از 501 تا 1000 - تک رو
5,703
از 501 تا 1000 - دو رو
8,824
از 1000 به بالا - تک رو
5,302
از 1000 به بالا - دو رو
8,009
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی120 گرم
تا 10 برگ - تک رو
12,192
تا 10 برگ - دو رو
21,445
از 11 تا 50 - تک رو
7,404
از 11 تا 50 - دو رو
11,725
از 51 تا 100 - تک رو
7,039
از 51 تا 100 - دو رو
10,985
از 101 تا 300 - تک رو
6,720
از 101 تا 300 - دو رو
10,337
از 301 تا 500 - تک رو
6,465
از 301 تا 500 - دو رو
9,818
از 501 تا 1000 - تک رو
6,063
از 501 تا 1000 - دو رو
9,004
از 1000 به بالا - تک رو
5,662
از 1000 به بالا - دو رو
8,189
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی160 گرم
تا 10 برگ - تک رو
12,912
تا 10 برگ - دو رو
21,805
از 11 تا 50 - تک رو
8,124
از 11 تا 50 - دو رو
12,085
از 51 تا 100 - تک رو
7,759
از 51 تا 100 - دو رو
11,345
از 101 تا 300 - تک رو
7,440
از 101 تا 300 - دو رو
10,697
از 301 تا 500 - تک رو
7,185
از 301 تا 500 - دو رو
10,178
از 501 تا 1000 - تک رو
6,783
از 501 تا 1000 - دو رو
9,364
از 1000 به بالا - تک رو
6,382
از 1000 به بالا - دو رو
8,549
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
13,632
تا 10 برگ - دو رو
22,165
از 11 تا 50 - تک رو
8,844
از 11 تا 50 - دو رو
12,445
از 51 تا 100 - تک رو
8,479
از 51 تا 100 - دو رو
11,705
از 101 تا 300 - تک رو
8,160
از 101 تا 300 - دو رو
11,057
از 301 تا 500 - تک رو
7,905
از 301 تا 500 - دو رو
10,538
از 501 تا 1000 - تک رو
7,503
از 501 تا 1000 - دو رو
9,724
از 1000 به بالا - تک رو
7,102
از 1000 به بالا - دو رو
8,909
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی250 گرم
تا 10 برگ - تک رو
14,532
تا 10 برگ - دو رو
22,615
از 11 تا 50 - تک رو
9,744
از 11 تا 50 - دو رو
12,895
از 51 تا 100 - تک رو
9,379
از 51 تا 100 - دو رو
12,155
از 101 تا 300 - تک رو
9,060
از 101 تا 300 - دو رو
11,507
از 301 تا 500 - تک رو
8,805
از 301 تا 500 - دو رو
10,988
از 501 تا 1000 - تک رو
8,403
از 501 تا 1000 - دو رو
10,174
از 1000 به بالا - تک رو
8,002
از 1000 به بالا - دو رو
9,359
نوع کاغذ
کاغذ کتان اندونزی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
15,432
تا 10 برگ - دو رو
23,065
از 11 تا 50 - تک رو
10,644
از 11 تا 50 - دو رو
13,345
از 51 تا 100 - تک رو
10,279
از 51 تا 100 - دو رو
12,605
از 101 تا 300 - تک رو
9,960
از 101 تا 300 - دو رو
11,975
از 301 تا 500 - تک رو
9,705
از 301 تا 500 - دو رو
11,438
از 501 تا 1000 - تک رو
9,303
از 501 تا 1000 - دو رو
10,624
از 1000 به بالا - تک رو
8,902
از 1000 به بالا - دو رو
9,809
نوع کاغذ
کاغذ کتان کهلر300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
20,532
تا 10 برگ - دو رو
25,615
از 11 تا 50 - تک رو
15,744
از 11 تا 50 - دو رو
15,895
از 51 تا 100 - تک رو
15,379
از 51 تا 100 - دو رو
15,155
از 101 تا 300 - تک رو
15,060
از 101 تا 300 - دو رو
14,507
از 301 تا 500 - تک رو
14,805
از 301 تا 500 - دو رو
13,988
از 501 تا 1000 - تک رو
14,403
از 501 تا 1000 - دو رو
13,174
از 1000 به بالا - تک رو
14,002
از 1000 به بالا - دو رو
12,359
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه80 گرم
تا 10 برگ - تک رو
9,608
تا 10 برگ - دو رو
18,403
از 11 تا 50 - تک رو
5,366
از 11 تا 50 - دو رو
9,791
از 51 تا 100 - تک رو
5,043
از 51 تا 100 - دو رو
9,135
از 101 تا 300 - تک رو
4,760
از 101 تا 300 - دو رو
8,561
از 301 تا 500 - تک رو
4,534
از 301 تا 500 - دو رو
8,102
از 501 تا 1000 - تک رو
4,178
از 501 تا 1000 - دو رو
7,380
از 1000 به بالا - تک رو
3,823
از 1000 به بالا - دو رو
6,659
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه100 گرم
تا 10 برگ - تک رو
9,788
تا 10 برگ - دو رو
18,493
از 11 تا 50 - تک رو
5,546
از 11 تا 50 - دو رو
9,881
از 51 تا 100 - تک رو
5,223
از 51 تا 100 - دو رو
9,225
از 101 تا 300 - تک رو
4,940
از 101 تا 300 - دو رو
8,651
از 301 تا 500 - تک رو
4,714
از 301 تا 500 - دو رو
8,192
از 501 تا 1000 - تک رو
4,358
از 501 تا 1000 - دو رو
7,470
از 1000 به بالا - تک رو
4,003
از 1000 به بالا - دو رو
6,749
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه135 گرم
تا 10 برگ - تک رو
10,103
تا 10 برگ - دو رو
18,650
از 11 تا 50 - تک رو
5,861
از 11 تا 50 - دو رو
10,039
از 51 تا 100 - تک رو
5,861
از 51 تا 100 - دو رو
10,039
از 101 تا 300 - تک رو
5,255
از 101 تا 300 - دو رو
8,809
از 301 تا 500 - تک رو
5,029
از 301 تا 500 - دو رو
8,349
از 501 تا 1000 - تک رو
4,673
از 501 تا 1000 - دو رو
7,628
از 1000 به بالا - تک رو
4,318
از 1000 به بالا - دو رو
6,906
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه170 گرم
تا 10 برگ - تک رو
10,418
تا 10 برگ - دو رو
18,808
از 11 تا 50 - تک رو
6,176
از 11 تا 50 - دو رو
10,196
از 51 تا 100 - تک رو
5,853
از 51 تا 100 - دو رو
9,540
از 101 تا 300 - تک رو
5,570
از 101 تا 300 - دو رو
8,966
از 301 تا 500 - تک رو
5,344
از 301 تا 500 - دو رو
8,507
از 501 تا 1000 - تک رو
4,988
از 501 تا 1000 - دو رو
7,785
از 1000 به بالا - تک رو
4,633
از 1000 به بالا - دو رو
7,064
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
10,688
تا 10 برگ - دو رو
18,943
از 11 تا 50 - تک رو
6,446
از 11 تا 50 - دو رو
10,331
از 51 تا 100 - تک رو
6,123
از 51 تا 100 - دو رو
9,675
از 101 تا 300 - تک رو
5,840
از 101 تا 300 - دو رو
9,101
از 301 تا 500 - تک رو
5,614
از 301 تا 500 - دو رو
8,642
از 501 تا 1000 - تک رو
5,258
از 501 تا 1000 - دو رو
7,920
از 1000 به بالا - تک رو
4,903
از 1000 به بالا - دو رو
7,199
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه250 گرم
تا 10 برگ - تک رو
11,138
تا 10 برگ - دو رو
19,168
از 11 تا 50 - تک رو
6,896
از 11 تا 50 - دو رو
10,556
از 51 تا 100 - تک رو
6,573
از 51 تا 100 - دو رو
9,900
از 101 تا 300 - تک رو
6,290
از 101 تا 300 - دو رو
9,326
از 301 تا 500 - تک رو
6,064
از 301 تا 500 - دو رو
8,867
از 501 تا 1000 - تک رو
5,708
از 501 تا 1000 - دو رو
8,145
از 1000 به بالا - تک رو
5,353
از 1000 به بالا - دو رو
7,424
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
11,588
تا 10 برگ - دو رو
19,393
از 11 تا 50 - تک رو
7,346
از 11 تا 50 - دو رو
10,781
از 51 تا 100 - تک رو
7,023
از 51 تا 100 - دو رو
10,125
از 101 تا 300 - تک رو
6,740
از 101 تا 300 - دو رو
9,551
از 301 تا 500 - تک رو
6,514
از 301 تا 500 - دو رو
9,092
از 501 تا 1000 - تک رو
6,158
از 501 تا 1000 - دو رو
8,370
از 1000 به بالا - تک رو
5,803
از 1000 به بالا - دو رو
7,649
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه سوزنی300 گرم
تا 10 برگ - تک رو
26,532
تا 10 برگ - دو رو
28,615
از 11 تا 50 - تک رو
21,744
از 11 تا 50 - دو رو
18,895
از 51 تا 100 - تک رو
21,379
از 51 تا 100 - دو رو
18,155
از 101 تا 300 - تک رو
21,060
از 101 تا 300 - دو رو
17,507
از 301 تا 500 - تک رو
20,805
از 301 تا 500 - دو رو
16,988
از 501 تا 1000 - تک رو
20,403
از 501 تا 1000 - دو رو
16,174
از 1000 به بالا - تک رو
20,002
از 1000 به بالا - دو رو
15,359
نوع کاغذ
لیبل PVC200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
22,296
تا 10 برگ - دو رو
26,901
از 11 تا 50 - تک رو
17,382
از 11 تا 50 - دو رو
16,925
از 51 تا 100 - تک رو
17,008
از 51 تا 100 - دو رو
16,165
از 101 تا 300 - تک رو
16,680
از 101 تا 300 - دو رو
15,500
از 301 تا 500 - تک رو
16,418
از 301 تا 500 - دو رو
14,968
از 501 تا 1000 - تک رو
16,006
از 501 تا 1000 - دو رو
14,132
از 1000 به بالا - تک رو
15,594
از 1000 به بالا - دو رو
13,296
نوع کاغذ
لیبل کاغذی200 گرم
تا 10 برگ - تک رو
16,296
تا 10 برگ - دو رو
23,901
از 11 تا 50 - تک رو
11,382
از 11 تا 50 - دو رو
13,925
از 51 تا 100 - تک رو
11,008
از 51 تا 100 - دو رو
13,165
از 101 تا 300 - تک رو
10,680
از 101 تا 300 - دو رو
12,500
از 301 تا 500 - تک رو
10,418
از 301 تا 500 - دو رو
11,968
از 501 تا 1000 - تک رو
10,006
از 501 تا 1000 - دو رو
11,132
از 1000 به بالا - تک رو
9,594
از 1000 به بالا - دو رو
10,296

جدول فوق چاپ رنگی سایز A4 با dpi 600 و غلظت رنگ 50% میباشد.

برای dpi 1200 به قیمت های فوق 40% اضافه میگردد.

برای غلظت رنگ بالاتر، 50% به قیمت های فوق اضافه میگردد.

برای چاپ سایزهای ذیل این ضرایب را اعمال نمائید.

A4+
A3
A3+
A3++
A5
B5
B4
A4+
1.1
A3
2
A3+
2.1
A3++
2.15
A5
0.5
B5
0.85
B4
1.7


* قیمت چاپ تراکت رنگی با غلظت رنگ %30 *

* قیمت ها به ریال می باشد *

تیراژ
100
200
300
500
1000
نوع کاغذ
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم سفید
تیراژ 100 - یکرو
492,000
تیراژ 100 - دورو
805,000
تیراژ 200 - یکرو
905,000
تیراژ 200 - دورو
1,525,000
تیراژ 300 - یکرو
1,313,000
تیراژ 300 - دورو
2,236,000
تیراژ 500 - یکرو
2,155,000
تیراژ 500 - دورو
3,675,000
تیراژ 1000 - یکرو
4,150,000
تیراژ 1000 - دورو
7,123,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 100 گرم
تیراژ 100 - یکرو
637,000
تیراژ 100 - دورو
950,000
تیراژ 200 - یکرو
1,192,000
تیراژ 200 - دورو
1,812,000
تیراژ 300 - یکرو
1,740,000
تیراژ 300 - دورو
2,663,000
تیراژ 500 - یکرو
2,858,000
تیراژ 500 - دورو
4,378,000
تیراژ 1000 - یکرو
5,525,000
تیراژ 1000 - دورو
8,499,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 135 گرم
تیراژ 100 - یکرو
686,000
تیراژ 100 - دورو
999,000
تیراژ 200 - یکرو
1,289,000
تیراژ 200 - دورو
1,908,000
تیراژ 300 - یکرو
1,884,000
تیراژ 300 - دورو
2,807,000
تیراژ 500 - یکرو
3,096,000
تیراژ 500 - دورو
4,616,000
تیراژ 1000 - یکرو
5,990,000
تیراژ 1000 - دورو
8,963,000

* برای غلظت 50 درصد 15 درصد و برای غلظت 80 درصد 40 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

* سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *

* قیمت چاپ تراکت سیاه و سفید با غلظت رنگ %30 *

تیراژ
100
200
300
500
1000
نوع کاغذ
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
یکرو
دورو
نوع کاغذ
کاغذ تحریر80 گرم رنگی
تیراژ 100 - یکرو
242,000
تیراژ 100 - دورو
305,000
تیراژ 200 - یکرو
409,000
تیراژ 200 - دورو
533,000
تیراژ 300 - یکرو
575,000
تیراژ 300 - دورو
760,000
تیراژ 500 - یکرو
939,000
تیراژ 500 - دورو
1,243,000
تیراژ 1000 - یکرو
1,771,000
تیراژ 1000 - دورو
2,365,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 100 گرم
تیراژ 100 - یکرو
387,000
تیراژ 100 - دورو
449,000
تیراژ 200 - یکرو
696,000
تیراژ 200 - دورو
820,000
تیراژ 300 - یکرو
1,002,000
تیراژ 300 - دورو
1,186,000
تیراژ 500 - یکرو
1,642,000
تیراژ 500 - دورو
1,946,000
تیراژ 1000 - یکرو
3,146,000
تیراژ 1000 - دورو
3,741,000
نوع کاغذ
کاغذ گلاسه 135 گرم
تیراژ 100 - یکرو
436,000
تیراژ 100 - دورو
498,000
تیراژ 200 - یکرو
793,000
تیراژ 200 - دورو
917,000
تیراژ 300 - یکرو
1,146,000
تیراژ 300 - دورو
1,331,000
تیراژ 500 - یکرو
1,880,000
تیراژ 500 - دورو
2,184,000
تیراژ 1000 - یکرو
3,611,000
تیراژ 1000 - دورو
4,205,000

* برای غلظت 50 درصد 10 درصد و غلظت 80 درصد 20 درصد به مبالغ بالا اضافه می گردد *

* سایز بالا بر اساس کاغذ A4 می باشد، برای A5 مبالغ فوق نصف می گردد و برای A3 دو برابر محاسبه می شود. *

Google Analytics Alternative