لیست قیمت چاپ


* لیست قیمت چاپ دیجیتال مستقیم *

جدول زیر تا 20 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
پشت سفید معمولی
پشت سفید دوبل
پشت سفید موضعی
نام محصول
چاپ UV پارچه بدون نور
واحد
متر مربع
قیمت
750/000
پشت سفید معمولی
1,012,500
پشت سفید دوبل
1,125,000
پشت سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV پارچه پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
پشت سفید معمولی
1,147,500
پشت سفید دوبل
1,275,000
پشت سفید موضعی
1,360,000
نام محصول
چاپ UV کاغذ دیواری
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
پشت سفید معمولی
945,000
پشت سفید دوبل
1,050,000
پشت سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV کنواس
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
پشت سفید معمولی
1,620,000
پشت سفید دوبل
1,800,000
پشت سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت طلقی
واحد
متر مربع
قیمت
770,000
پشت سفید معمولی
1,039,500
پشت سفید دوبل
1,155,000
پشت سفید موضعی
1,232,000
نام محصول
چاپ UV بک لیت pvc
واحد
متر مربع
قیمت
750,000
پشت سفید معمولی
1,012,500
پشت سفید دوبل
1,125,000
پشت سفید موضعی
1,200,000
نام محصول
چاپ UV فلکس
واحد
متر مربع
قیمت
720,000
پشت سفید معمولی
972,000
پشت سفید دوبل
1,080,000
پشت سفید موضعی
1,152,000
نام محصول
چاپ UV بنر بدون بافت
واحد
متر مربع
قیمت
700,000
پشت سفید معمولی
945,000
پشت سفید دوبل
1,050,000
پشت سفید موضعی
1,120,000
نام محصول
چاپ UV چرم
واحد
متر مربع
قیمت
800,000
پشت سفید معمولی
1,080,000
پشت سفید دوبل
1,200,000
پشت سفید موضعی
1,280,000
نام محصول
چاپ UV روی چوب
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
پشت سفید معمولی
1,350,000
پشت سفید دوبل
1,500,000
پشت سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,000,000
پشت سفید معمولی
1,350,000
پشت سفید دوبل
1,500,000
پشت سفید موضعی
1,600,000
نام محصول
چاپ UV روی پلکسی با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
پشت سفید معمولی
1,620,000
پشت سفید دوبل
1,800,000
پشت سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی پی وی سی فوم
واحد
متر مربع
قیمت
900,000
پشت سفید معمولی
1,215,000
پشت سفید دوبل
1,350,000
پشت سفید موضعی
1,440,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
پشت سفید معمولی
1,620,000
پشت سفید دوبل
1,800,000
پشت سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی شیشه با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,350,000
پشت سفید معمولی
1,822,500
پشت سفید دوبل
2,025,000
پشت سفید موضعی
2,160,000
نام محصول
چاپ UV روی بوم
واحد
متر مربع
قیمت
1,200,000
پشت سفید معمولی
1,620,000
پشت سفید دوبل
1,800,000
پشت سفید موضعی
1,920,000
نام محصول
چاپ UV روی کاشی و سرامیک
واحد
متر مربع
قیمت
1,100,000
پشت سفید معمولی
1,485,000
پشت سفید دوبل
1,650,000
پشت سفید موضعی
1,760,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات بدون پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,400,000
پشت سفید معمولی
1,890,000
پشت سفید دوبل
2,100,000
پشت سفید موضعی
2,240,000
نام محصول
چاپ UV روی پلی کربنات با پشت نور
واحد
متر مربع
قیمت
1,500,000
پشت سفید معمولی
2,025,000
پشت سفید دوبل
2,250,000
پشت سفید موضعی
2,400,000
نام محصول
چاپ UV روی کامپوزیت
واحد
متر مربع
قیمت
1,250,000
پشت سفید معمولی
1,687,500
پشت سفید دوبل
1,875,000
پشت سفید موضعی
2,000,000
نام محصول
چاپ UV روی کارتن پلاست
واحد
متر مربع
قیمت
850,000
پشت سفید معمولی
1,147,500
پشت سفید دوبل
1,275,000
پشت سفید موضعی
1,360,000* لیست قیمت برش دیجیتال *

جدول زیر تا 40 درصد تخفیف در تیراژ بالا میباشد

قیمت ها به ریال میباشد

نام محصول
واحد
قیمت
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 2 میل
واحد
متر
قیمت
1,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 3 میل
واحد
متر
قیمت
1,2500
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 5 میل
واحد
متر
قیمت
2,5000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 8 میل
واحد
متر
قیمت
3,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 10 میل
واحد
متر
قیمت
3,5000
نام محصول
برش دیجیتال - پی وی سی فوم 16 میل
واحد
متر
قیمت
4,2860
نام محصول
برش دیجیتال - استیکر
واحد
متر
قیمت
7000
نام محصول
برش دیجیتال - پلی کربنات 1 میل
واحد
متر
قیمت
1,2000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 1 میل
واحد
متر
قیمت
1,5000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 2 میل
واحد
متر
قیمت
1,5000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 3 میل
واحد
متر
قیمت
1,8750
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 4 میل
واحد
متر
قیمت
2,5000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 5 میل
واحد
متر
قیمت
3,7500
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 6 میل
واحد
متر
قیمت
5,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 8 میل
واحد
متر
قیمت
8,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 10 میل
واحد
متر
قیمت
10,000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 12 میل
واحد
متر
قیمت
12,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 15 میل
واحد
متر
قیمت
14,0000
نام محصول
برش دیجیتال - پلکسی گلس 20 میل
واحد
متر
قیمت
16,0000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 3 میل
واحد
متر
قیمت
1,8750
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 8 میل
واحد
متر
قیمت
5,0000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 12 میل
واحد
متر
قیمت
7,0000
نام محصول
برش دیجیتال - ام دی اف 16 میل
واحد
متر
قیمت
10,0000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 2 میل
واحد
متر
قیمت
4,5000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 3 میل
واحد
متر
قیمت
5,0000
نام محصول
برش دیجیتال - کامپوزیت 4 میل
واحد
متر
قیمت
5,5000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 200 گرم
واحد
متر
قیمت
5000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا 400 گرم
واحد
متر
قیمت
5000
نام محصول
برش دیجیتال - مقوا ماکت
واحد
متر
قیمت
1,2500
نام محصول
برش دیجیتال - کارتن
واحد
متر
قیمت
1,2500
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 5 میل
واحد
متر
قیمت
2,0000
نام محصول
برش دیجیتال - فوم برد 10 میل
واحد
متر
قیمت
3,0000
نام محصول
برش دیجیتال - یونولیت 2 سانت
واحد
متر
قیمت
2,1430
نام محصول
گلاسه و کتد
واحد
متر
قیمت
5000
Google Analytics Alternative