خانه طراحان سام

  • Home
  • کالاخدمات
  • صحافی

صحافی

  • صحافی چیست؟

    صحافی چیست؟

    آخرین مرحله تولید هر کتاب، مجله، بولتن و... صحافی آن است.به مجموعه کارهای تنظیم، اتصال و به هم بستن صفحات و ‏قرار دادن آنها در میان جلد صحافی می گویند که از فرسودگی صفحات جلوگیری می‌کند.‏
    براساس حجم صفحات و نوع و کاربرد کتاب، مجله و... صحافی و اتصال آن به جلد می تواند با استفاده از چسب، منگنه و ‏یا به شیوه سیمی کردن انجام شود.‏

 

صحافی چسب گرم

صحافی چسب گرم

صحافی منگنه ای

صحافی منگنه ای

صحافی سیمی

صحافی سیمی

 

Tags: چاپ دیجیتال, چاپ, صحافی, صحافی کتاب, صحافی ارزان, صحافی چیست, صحافی فوری, صحافی پایان نامه, صحافی تهران, چاپ صحافی, چاپ دیجیتال صحافی