• 021-87700017

برش لیزر کاغذ و مقوا

برش لیزر کاغذ و مقوا

 • برش لیزر مقوا و کاغذ
 • برش لیزر مقوا و کاغذ
 • برش لیزر مقوا و کاغذ
 • برش لیزر کاغذ
 • برش کاغذ
 • برش لیزری


  • به فناوری برش اجسام و قطعات توسط اشعه لیزر برش لیزری می گویند که در حوزه های مختلف ‏ صنعت از جمله عرصه تبلیغات و دکوراسیون کاربرد فراوان دارد. برش لیزری توسط قرارگیری خروجی ‏قوی اشعه لیزر بر روی مقاطع برش صورت می گیرد. بخش مورد نظر برای برش، آب یا تصعید شده و ‏بواسطه فشار گاز از روی سطح جسم زدوده می شود.‏

   ‏ قطعات مورد نظر، با بیشترین دقت و سطح مقطعی تمیز و عالی در نقاط برش(نسبت به برش های ‏مکانیکی و سنتی)بدست می آید. شایان ذکر است قطعات برش خورده به علت کوچکی ناحیه حرارتی ‏موثر، هیچ گونه تاب خوردگی و تغییر حالتی پیدا نمی کنند.‏

  دیدگاه


  Security code
  تصویر دیگر

  Google Analytics Alternative